Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies

Aby ułatwić Ci korzystanie z serwisu i zapewnić możliwość dostosowania go do Twoich potrzeb na tej stronie używamy plików cookies. Jeśli nie chcesz używać plików cookies, w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Segregacja śmieci (odpadów komunalnych) w biurze – pytania i odpowiedzi

Pomimo tego, że profesjonalnym określeniem jest termin „odpady”, w tytule pojawiła się „segregacja śmieci”. To dlatego, że zależy nam, aby wiedza o selektywnej zbiórce odpadów trafiła do poszukujących, a Ci (nic w tym dziwnego!) najczęściej posługują się hasłem „segregacja śmieci”.

Segregowanie odpadów ułatwia ich późniejszy recykling – tak jest zarówno w przypadku odpadów powstających w domu, jak i tych powstających w biurze. Sprawa jest łatwiejsza, gdy pracujecie w biurze/budynku, którego jesteście właścicielem, gdyż decyzja o selektywnej (lub nieselektywnej) zbiórce odpadów komunalnych leży właśnie w gestii właściciela budynku. Jednak nawet w przypadku, gdyby w siedzibie Waszego biura nie prowadzono odgórnie segregacji,  możecie dużo zdziałać.

Segregacja śmieci – podstawy

Które odpady powstające w biurze to odpady komunalne?

Zgodnie z ustawową definicją odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz odpady pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych. To znaczy, że w przypadku biur są to odpady powstające na skutek bytowania pracowników oraz klientów, czyli np. odpady „produkowane” w pokoju socjalnym przy spożywaniu posiłków lub odpady powstające w wyniku przyjmowania klientów. Z drugiej strony oznacza to w takim razie, że np. zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny, meble biurowe czy papier do drukarek i jego opakowanie nie są w biurze odpadami komunalnymi tylko odpadami powstającymi w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Takie odpady każde biuro przekazuje do uprawnionych odbiorców za pośrednictwem dokumentu – Karty Przekazania Odpadów.

Czy musicie segregować odpady komunalne w biurze?

To zależy, jaką deklaracją złożył w gminie właściciel budynku/lokalu (lub inny podmiot władający nieruchomością). Jeśli zobowiązał się do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wtedy sprawa jest prosta: właściciel zapewnia odpowiedni zestaw pojemników dla całej nieruchomości. Wy dbacie, żeby w Waszym biurze stanął właściwy zestaw koszy (lub kosz samosegregujący!), a pracownicy byli świadomi zasad segregacji. Jeśli zarządca budynku wybrał nieselektywną zbiórkę, wtedy oczywiście obowiązku segregacji nie ma. Ale jako biuro zero waste macie szereg możliwości, żeby, mimo to, prowadzić prośrodowiskową gospodarkę odpadami.

Po co segregować odpady?

Określone typy odpadów są poddawane recyklingowi, czyli są ponownie przetwarzane na surowiec (surowiec wtórny). To przede wszystkim różne rodzaje tworzyw sztucznych, aluminium, makulatura i szkło. Żeby tak się stało, masa odpadów musi zostać posegregowana na frakcje. Segregacja śmieci już w miejscu ich powstawania, czyli w Waszych biurach czy domach, pozwala na dużo efektywniejszą  pracę w sortowniach i sprawia, że znacznie mniej odpadów kończy na składowisku.

Jak segregować? Jakie kosze należy mieć?

Od lipca 2021 roku w całej Polsce obowiązuje jednolity system segregacji odpadów komunalnych, który wprowadza następujący podział:

  • niebieski pojemnik – papier
  • żółty pojemnik – tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe (np. kartony po napojach)
  • zielony pojemnik – szkło opakowaniowe
  • brązowy pojemnik – bioodpady
  • czarny pojemnik – odpady zmieszane

Szczegółowe zasady segregacji zależą od technologii ich dalszego przetwarzania na danym obszarze. Aktualne zasady powinien znać właściciel nieruchomości, a zawarte są w regulaminie utrzymania porządku i czystości w gminie.

Co wrzucać do poszczególnych koszy?

Segregacja śmieci – szczególne przypadki

Gdzie wrzucać kartony po mleku/sokach i inne opakowania wielomateriałowe?

Kartony po mleku/sokach to tzw. opakowania wielomateriałowe, czyli wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów (np.: papier, tworzywa sztuczne, aluminium), których nie można całkowicie rozdzielić ręcznie lub za pomocą prostych metod mechanicznych, czyli np. odrywania lub odcinania. Oprócz kartonów to również np. opakowania po kawie albo tubki po paście do zębów. Tego rodzaju odpady wyrzucamy do żółtych koszy na tworzywa sztuczne i metale.

Po co zbierać osobno plastikowe nakrętki oraz aluminiowe puszki?

Nakrętki oddzielone od butelek nie trafiają na składowisko, lecz są przetwarzane na surowce wtórne. Jednym z takich cennych surowców jest Procyclen, wykorzystywany do produkcji zabawek, pojemników czy biurowych zakreślaczy. Co więcej, butelki pozbawione nakrętek o wiele częściej trafiają do recyklingu. Dodatkowa zaleta jest taka, że butelki bez nakrętek można zgnieść i w ten sposób zmniejszyć ich objętość, a to oznacza tańszy transport i składowanie. Nakrętki warto przekazywać fundacjom lub stowarzyszeniom, które oddają je firmom recyklingowym w zamian za sfinansowanie jakiegoś rodzaju pomocy – np. zakupu wózka inwalidzkiego.

Ze względu na to, że odzysk aluminium jest szczególnie efektywny i opłacalny, zbiórki puszek działają podobnie jak zbiórki plastikowych nakrętek. My w warszawskim biurze Interseroh dołączyliśmy do międzynarodowej akcji Każda Puszka Cenna. Od organizatorów otrzymaliśmy bezpłatnie specjalny pojemnik na puszki wraz z pakietem materiałów edukacyjnych. Zebrane puszki można przekazywać np. na odbywające się często w różnych miejscach akcje charytatywne.

Zbieranie odpadów komunalnych w biurze, gdy w budynku nie ma selektywnej zbiórki

Nawet jeśli właściciel nieruchomości nie zadeklarował selektywnej zbiórki odpadów, w Waszym biurze nadal możecie prowadzić szereg prośrodowiskowych praktyk odpadowych.

  1. Zbierajcie osobno nakrętki i puszki.
  2. Nawet jeśli nie macie możliwości segregować innych frakcji, warto osobno zbierać i samodzielnie kompostować odpady biodegradowalne. Dzięki temu znacząco zmniejszycie ilość wytwarzanych w biurze odpadów zmieszanych, które trafiają wprost na składowisko. Dodatkowo zyskujecie źródło nawozu dla biurowych (i domowych) roślin. W praktyce biurowej najwygodniejszym sposobem kompostowania będzie wykorzystanie maszyny kompostującej (np. Oklin), ponieważ działa szybko, przetwarza najszersze spektrum bioodpadów i nie wymaga skomplikowanej obsługi.
  3. Dla porządku warto wiedzieć, że każdy rodzaj selektywnie zebranych odpadów komunalnych można samodzielnie przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u). W związku z tym możecie w biurze podjąć decyzję o segregowaniu Waszych odpadów komunalnych niezależnie od deklaracji właściciela budynku i samodzielnie oddawać je do PSZOK-u.

Czy czujecie się zainspirowani i przygotowani do wprowadzenia zdecydowanych, systemowych działań w obszarze segregacji odpadów komunalnych w Waszej firmie? A może znacie jeszcze jakąś dobrą praktykę, którą chcecie się podzielić?

Do pobrania:
  1. Poradnik jak segregować odpady
  2. Plakat o segregowaniu do druku A3